با ما باشید در توسعه فناوری تولید انواع اسانس های روغنی و مطلق ؛ گلاب، عرقیات وارائه دستورالعمل های تهیه نوشیدنیهای فراسودمند Accompany us in developing the technology of producing various types of absolute an essential oils; rosewater, water essences, and presenting the recipes of dietary fortified function beverage.
آدرس :استان مرکزی-اراک شهرک حاجی اباد