خط تولید اسانس ، عرقیات و گلاب با بازده مطلوب

محاسبات ،طراحی ، تامین ، نصب و راه اندازی واحدهای توسعه یافته تولید اسانس ، عرقیات و گلاب با بازده مطلوب

هدف ما از تلاش پیگیر و بی وقفه گروهیمان، اثربخشی به روند روبه رشد بهبود شیوه زندگی دست اندرکاران و علاقمندان به کسب و کار تولید اسانس های روغنی و مطلق ، گلاب و عرقیات در بازارهای داخلی و خارجی است، مابه یاری ارائه فن آوری افزایشی توسعه یافته تولید اسانس ، عرقیات و گلاب به مشتریان به اهدافمان دست خواهیم یافت.


خط تولید اسانس های روغنی و مطلق ، عرقیات و گلاب

محاسبات ،طراحی ، تامین ، نصب و راه اندازی واحدهای توسعه یافته تولید اسانس ، عرقیات و گلاب با بازده مطلوب

ما به یاری پشوانه های علمی ، فنی ، تجارب مطلوب حرفه ی و کارگروهی مطلوب درازمدت مصمم هستیم به یاری علاقمندان به تولید اسانس های روغنی و مطلق ، عرقیات و گلاب شتافته و با ایجاد فن آوری توسعه یافته به کسب و کار آنهارونق مطلوب ببخشیم .