بیانیه ماموریت

ما به یاری پشتوانه توان علمی ، فنی ، تجارب مطلوب سازمان یافته حرفه ی و کارگروهی مطلوب درازمدت اصلاح شده . موفق به افزایش بازده تولید اسانس تا ۸۵ درصد شده ایم . همچنین توانسته ایم زمان فرایند راتا ۶ ساعت کاهش دهیم . در همین راستا موفق شده ایم . هزینه های تولیدرا تا ۲۰ درصد کاهش دهیم .
دراین فضا دست یابی به اعتماد برای سرمایه‌گذاری فراهم خواهد آمد. اهدف ما آگاهی دادن پیوسته به مشتریان، در ترسیم نقشه راه سرمایه‌گذاری آنهاخواهد بود.
توسعه فن آوری، استخراج اسانس و عرق از گونه های گیاهان معطر و دارویی ، با استفاده از روش های ساده کاربردی نوآورانه ، با بازده ۸۵ درصد ، طول زمان فرایند ۶ ساعت سبب خواهد شد که مشتریان با اعتماد به نفس بیشتری به حوزه کسب و کار خود وارد شوند و علاقه بیشتری به تلاش در توسعه آن داشته باشند
مجموعه خدماتی که به مشتریان ارائه میدهیم. صرفا ساخت یک واحد تولیدی نیست.بلکه همراه است بانوآوری افزایشی در فن آوری و آگاهی دادن ،به مشتریان درترسیم و اصلاح مستمر به روز نقشه راه سرمایه گذاری آنها. آنچه سبب برتری رقابتی ما نسبت به رقبا می شود، بهبود مستمردر عملکرد فرآیند تولید، افزایش سودآوری دو جانبه، کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات با استفاده از نوآوری افزایشی در فن آوری است .