خط تولیداستخراج بهینه اسانس

خط تولید استخراج بهینه اسانس:
استخراج اسانس از اندام های مختلف گونه های گیاهان معطر به روش آب و بخارآب درجهان از قدمت طولانی برخورداراست. توسعه فناوری استخراج اسانس به روش آب و بخارآب نیزدرجهان بطورپیوسته تاکنون صورت گرفته است.ما با شناخت و بکارگیری بهینه کلیه عوامل موثردرطول فرایند تولیداسانس توانسته ایم به سطحی از توسعه فناوری استخراج اسانس به روش آب و بخارآب دست یابیم که : طول زمان فرایند را کاهش دهد ، مقدارتولید اسانس و عرق را افزایش دهد، کیفیت اسانس وعرق را افزایش دهد،بارگیری ماده اولیه و تخلیه تفاله راساده و سریع نماید ، خط تولید اسانس و عرق را مکانیزه نماید

عوامل موثردرطول فرایند تولیداسانس:
دما، شدت جریان و توده بخار در طول مدت فرایند استخراج اسانس ، چگالی بالک ،دانه بندی ، درصد اسانس در اندام گیاهی و خواص ترمودینامیک ترکیبات عمده موجوددر اسانس ازعومل موثر درطول فرایند استخراج اسانس برای هرگونه از گیاهان معطرمحسوب شده و بطور بهینه محاسبه شدند.
بهینه سازی مشخصات فنی دستگاه ها:
با استفاده از محدوده های بهینه عوامل موثردرطول فرایند تولیداسانس عملا محاسبات وطراحی فنی دستگاه های مخزن استخراج به همراه تجهیزات و اتصالات، نوع کندانسور خنک کننده آبی به همراه تجهیزات و اتصالات ، فلورانتین به همراه تجهیزات و اتصالات و بویلربه همراه تجهیزات و اتصالات بهینه شدند.
بهینه سازی مشخصات فنی تاسیسات:
جانمای دستگاه ها ، لوله کشی ها ، برق رسانی ها واتوماسیون خط تولید نیز متناسب بانیاز دستگاه های بهینه شدند.
نتیجه بهینه سازی:
افزایش راندمان استخراج ، کاهش زمان استخراج ، کاهش هزینه های تولید ، افزایش کمیت و کیفیت تولید، کاهش فضای سالن تولید ، افزایش امنیت وسادگی در اپراتوری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *